O Vlkolínci

Štál na Laze východný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Steny sú zvnútra spevnené železnou pásovinou. Spodná časť severozápadnej steny je opláštená dreveným šindľom. Na juhovýchodnej stene sa tiež nachádzalo šindľové opláštenie. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V juhozápadnom štíte sa nachádza otvor na zaklápacie dvierka. Štál stále plní svoj účel a uskladňuje sa v ňom seno. Štál je orientovaný juhozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 950 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na severovýchodnom svahu v južnom rebre vrcholu Borovník.
– Je postavený na okraji lúky pri lieskovom háji v lokalite Laz.
– Vo vzdialenosti asi 50 metrov od štálu prechádza neznačený chodník z Vlkolínca cez lokalitu Laz do dolinky Šepková.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo, Borovník a Šiprúň.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz, ktorý pokračuje do dolinky Šepková. Na lúkach v lokalite Laz je potrebné odbočiť doľava.
– Štál nie je dostatočne oddelený od podložia, čo zapríčiňuje nahnívanie spodnej časti stavby.
– Na štáli chýbajú zaklápacie dvierka.
– Na juhovýchodnej stene sa nachádzajú už len zvyšky šindľového opláštenia.
– Na severozápadnej strane chýba pár šindľov z opláštenia steny.
– Okolie štálu je vyčistené od náletových drevín, ktoré však postupne znova narastajú.
– Strecha je mierne porastená machom.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a nachádza sa v ňom seno.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál na Laze východný

Monitorované: November 2021