O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9016 - 9017

Roľnícky dvor č. 9016 – 9017

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dvojdom, stodola, maštaľ a sýpka
– roľnícky dvor sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– sýpka stojí na východnej strane cesty
– sýpka bola postavená v roku 1837
– v prednej časti dvojdomu je expozícia tradičného bývania, ktorá je v správe Liptovského múzea v Ružomberku
– v zadnej časti dvojdomu je informačná kancelária s predajňou suvenírov
– v stodole je expozícia venovaná tradičnému hospodáreniu a poľnohospodárstvu
– v sýpke je minigaléria a verejné WC pre návštevníkov
– súbor týchto stavieb dokumentuje tradičné bývanie a hospodárenie vo Vlkolínci
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2844/1-4

– zrubový dvojdom je situovaný v prednej južnej časti dvora spoločného so susedným domom č. 9018
– postavený je v smere východ – západ
– oba domy sa skladajú z pitvora, komory a izby
– v prednej izbe je pivničná jama
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté krémovým náterom
– čelná fasáda smeruje na východ
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové v drevenom ráme
– vstupy do oboch domov sú z dvora zo severnej strany
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– v izbe a v komore v prednej časti dvojdomu je drevená podlaha
– v pitvore je podlaha hlinená
– steny v dome sú obielené
– v izbe a v pitvore je pôvodná pec a ohnisko

– stodola je situovaná na severozápadnom okraji dvora
– skladá sa z mlatoviska (priestor pôvodne slúžiaci najmä na ručné mlátenie a čistenie obilia) a záčinu (priestor pôvodne slúžiaci na úschovu obilia, krmiva a náradia)
– má jednokrídlové vráta
– je prejazdná
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– má drevenú doskovú podlahu

– maštaľ je situovaná vzadu za domom
– vstup do maštale je dverenými dverami, ktoré vedú do dvora
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– postavená je z opracovaných brvien
– škáry sú vyplnené hlinou
– spodnú časť dvorovej fasády chráni rad šindľov

– sýpka je situovaná oproti domu na východnej strane cesty
– postavená je v svahu
– čelná fasáda smeruje na západ
– do sýpky sa vstupuje po kamenných schodoch so zábradlím, ktoré sú spevnené múrikom z kameňov
– má sedlovú šindľovú strechu
– kamenné múry sú omietnuté
– na čelnej stene sú dva vetracie okienka bez výplne, chránené jednokrídlovou železnou okenicou
– vnútri sú osadené na železných pántoch pôvodné železné dvere s krabicovým zámkom