O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9011

Ľudový dom č. 9011

– dom sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na juhovýchodnej strane cesty
– postavený bol v roku 1863
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2839/1

– dom je postavený v smere sever – juh
– dom sa skladá z pitvora, komory, izby, s domom je spojená aj maštaľ
– severná a východná fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku
– okná sú pôvodné dvojité, jednokrídlové a štvortabuľkové
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža a polkružie s kolíkom
– západná strana domu je zrubová, škáry sú tu vyplnené hlinou a latkami
– na západnej strane domu je tehlový komín
– pôvodné sú doskové dvere do maštale