O Vlkolínci

Štál na Laze západný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je z východnej strany pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Zo západnej strany je strecha pokrytá vrstvou starého zvetraného šindľa prekrytého sudovými plechmi. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V južnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný južným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 1010 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na západnom svahu v južnom rebre vrcholu Borovník.
– Je postavený na okraji lúky pri háji v lokalite Laz.
– Vo vzdialenosti asi 70 metrov od štálu prechádza neznačený chodník z Vlkolínca cez lokalitu Laz do dolinky Šepková.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo a Šiprúň.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz, ktorý pokračuje do dolinky Šepková. Na lúkach v lokalite Laz je potrebné odbočiť doľava a priblížiť sa k pravému okraju lúky, kde sa štál nachádza.
– Štál nie je dostatočne oddelený od podložia, čo zapríčiňuje nahnívanie spodnej časti stavby.
– Guľatinová podlaha je poškodená vlhkosťou.
– Južný štít aj s dvierkami je poškodený a chýbajú na nich dosky.
– Okolie štálu je vyčistené od náletových drevín, ktoré však postupne znova narastajú.
– Západná, plechom pokrytá časť strechy, je skorodovaná a časť plechov je poodtŕhaných.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a nachádzajú sa v ňom zvyšky starého sena.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál na Laze západný

Monitorované: November 2021