O Vlkolínci

Štál pri pokladni

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Západná stena je obitá štyrmi radmi dreveného šindľa. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním a v obidvoch štítoch sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Nad dvierkami vo východnom štíte sa nachádza vetrací otvor. Štál stále plní svoj účel a uskladňuje sa v ňom seno. Štál je orientovaný východným a západným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 220 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na južnom svahu vrcholu Sidorovo pod Vlkolíncom.
– Je postavený na lúkach vedľa prístupovej cesty do Vlkolínca z Bieleho Potoka v miernom južnom svahu.
– Popri štáli prechádza cesta, po ktorej vedie žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Vo vzdialenosti asi 60 metrov nad štálom začína modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou.
– Blízko štálu končí neznačený chodník dolinkou Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Štál je viditeľný z prístupovej cesty na Vlkolínec a z jeho okolia. Svojim umiestnením dotvára kolorit okolia Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Sidorovo, Borovník, Šiprúň, Pulčíkovo a Diel.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený prístupovou cestou do Vlkolínca, pri ktorej sa nachádza.
– Štál nie je dostatočne oddelený od podložia, čo zapríčiňuje nahnívanie spodnej časti stavby.
– Južná stena štálu je zvetraná od slnka.
– Latovanie na zaklápacích dvierkach je čiastočne poškodené, najmä v západnom štíte.
– Na štáli sú umiestnené informačné tabule.
– Okolie štálu je udržiavané a v jeho blízkosti sa nachádza odstavná plocha pre automobily, smetný kôš, ďalšie informačné tabule a provizórne sedenie.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a nachádza sa v ňom seno.

Monitorované: December 2021