Informácie

Doprava

Ako do Vlkolínca z Ružomberka

Autom:

Automobilom sa môžete dostať až na parkovisko pri vstupe do Vlkolínca. Z Ružomberka sa vydáte po ceste 59 (E77) na juh (smer Banská Bystrica). Zhruba 6 km od Ružomberka sa ocitnete v mestskej časti Biely Potok a na pravej strane budete míňať Reštauráciu Vlčí Dvor. Hneď za ňou odbočíte vpravo, prejdete cez most ponad rieku Revúca a opäť odbočíte vpravo. Po 300 metroch odbočíte pri replike vlkolínskej zvonice doľava a cesta Trlenskou dolinou vás dovedie do cieľa. Po celej trase sú umiestnené dopravné značky, ktoré vám orientáciu uľahčia.
Na trase Trlenskou dolinou až do Vlkolínca je obmedzená rýchlosť, nakoľko je cesta úzka a pohybujú sa tu peší turisti a cykloturisti, berte preto na nich ohľad.
Návštevníkom Vlkolínca nie je povolený vjazd motorovými vozidlami priamo do obce!

Vlastným autobusom (organizované skupiny):

Vlastným autobusom je možné sa dostať najďalej na parkovisko v Trlenskej doline, odkiaľ nemôžu autobusy pokračovať ďalej.
Návštevníci musia zvyšok trasy prejsť pešo alebo môžu využiť prepravu deväťmiestnymi autami, ktoré si treba vopred objednať.
1. Pešo po prístupovej ceste: Z parkoviska sa po prístupovej ceste do Vlkolínca dostanete za nejakých 15 minút. Trasa meria zhruba 1,1 km a nachádza sa na nej jedno zastrešené odpočívadlo. Po trase môžete vidieť dve studničky a v poslednej zákrute sa vám naskytne výhľad na Veľkú Fatru.
2. Pešo chodníkom Hôrka: Z parkoviska pokračujete cestou do Vlkolínca, míňate studničku a v mieste, kde cesta prechádza ponad potôčik schádzate z cesty (doprava) do dolinky Hôrka. Chodníček nás vedie dolinkou popri potôčiku až do Vlkolínca. Na trase sa nachádzajú náučné tabule a zrekonštruovaný senník. Taktiež sa tu nachádzajú lavičky pre tých, ktorí si potrebujú oddýchnuť. Tento variant nám zaberie taktiež asi 15 minút plus niečo navyše, ak budete študovať náučné tabule a meria 0,8 km.
3. S využitím prepravy: Pozri „Dopravou z parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom“.

Dopravou z parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom:

Na základe toho, že autobusy nemôžu návštevníkov doviesť až na vstup do Vlkolínca, kvôli vymedzeniu autobusovej dopravy v úseku s náročným stúpaním a nevhodnými parametrami pre autobusy, je pre návštevníkov, ktorí majú záujem dopraviť sa priamo do Vlkolínca možnosť využiť prepravu deväťmiestnymi automobilmi.
V prípade záujmu je potrebné vopred kontaktovať pána Bradiaka na telefónnom čísle + 421 915 161 799. Odvoz je pre záujemcov spoplatnený.

Taxíkom:

Z centra Ružomberka sa do Vlkolínca môžete dostať aj s využitím taxislužby. Vlkolínec je od centra vzdialený 11 km a cena za odvoz (jedna cesta) sa pohybuje v rozmedzí 15-20€ v závislosti od využitej taxislužby.

Bicyklom:

Priamo Vlkolíncom prechádzajú tri značené cyklotrasy, ktorými sa dá do neho dostať z troch smerov.
1. Trlenskou dolinou: Zo železničnej (autobusovej) stanice sa vydáme po červeno značenej cyklotrase číslo 006 cez rieku Váh. Po chvíli prechádzame ďalším mostom ponad rieku Revúca, za ktorou pokračujeme červenou cyklotrasou číslo 033. Po opätovnom prejdení mosta cez rieku Revúca súbežne s našou trasou vedie náučná cyklotrasa „Cyklokorytnička“, ktorú opustíme pri makete vlkolínskej zvoničky pred Trlenskou dolinou. Odtiaľto pokračujeme po žlto značenej cyklotrase číslo 8419, ktorá nás dovedie do Vlkolínca. Celý povrch trasy je po asfaltovej ceste a asfaltových chodníkoch a meria 10,4 km.
Tento variant je najjednoduchší s najmenším prevýšením, vhodný aj pre cestné bicykle. Prechádza však po miestnych komunikáciách s bežnou premávkou.
2. Popod Krkavú skalu: Zo železničnej (autobusovej) stanice sa vydáme po červeno značenej cyklotrase číslo 006 cez rieku Váh. Po chvíli prechádzame ďalším mostom ponad rieku Revúca, za ktorou pokračujeme červenou cyklotrasou číslo 033. Pred mostom, kde červená cyklotrasa vedie cez most, odbočíme vpravo na zelenú trasu číslo 5422. Tá nás vedie popod Penzión Gejdák, kde končí asfaltová cesta a začína sa spevnená štrková cesta vedúca lúkami popri Krkavej skale do Vlkolínca. Povrch trasy merajúcej 7,2 km je asfaltová cesta v úseku 4 km a spevnená cesta v úseku 3,2 km.
Tento variant je náročnejší s väčším prevýšením, nie je vhodný pre cestné bicykle. Od Penziónu Gejdák vedie po ceste bez automobilovej premávky.
3. Cez Vlkolínske lúky: Zo železničnej (autobusovej) stanice sa vydáme po červeno značenej cyklotrase číslo 006 cez rieku Váh. Po chvíli prechádzame ďalším mostom ponad rieku Revúca, za ktorou pokračujeme vpravo modrou cyklotrasou číslo 2418. Trasa nás vedie ružomberskou Kalváriou do lesa. V mieste, kde vyjdeme z lesa, schádzame z asfaltovej cesty na poľnú spevnenú cestu. Po chvíli sa dostávame k farme pod Sidorovom, pri ktorej opúšťame modrú trasu a pokračujeme nespevnenou poľnou cestou / chodníkom na vrchol Vlkolínskych lúk po žlto značenej cyklotrase číslo 8419. Zostup do Vlkolínca vedie spevnenou cestou / chodníkom. V tomto úseku je potrebné zosadnúť z bicykla a najstrmší záverečný úsek do Vlkolínca kvôli bezpečnosti tlačiť. Povrch trasy merajúcej 7,2 km je asfaltová cesta v úseku 5,5 km a spevnená a nespevnená poľná cesta v úseku 1,7 km.
Tento variant je náročnejší s najväčším prevýšením, nie je vhodný pre cestné bicykle. Od Kalvárie po Vlkolínske lúky vedie po ceste s automobilovou dopravou len na povolenie (cesta vedie do strediska Malinô Brdo) a od Vlkolínskych lúk vedie po poľnej ceste / chodníku bez automobilovej premávky.
Priamo vo Vlkolínci je prejazd bicyklov zakázaný a v obci je potrebné bicykel tlačiť! Upozorňujeme, že na všetkých trasách sa treba riadiť pravidlami cestnej premávky a tým, že peší turista má prednosť pred cyklistom.

Pešo:

Do Vlkolínca sa dá dostať viacerými turistickými, náučnými či aj neznačenými cestami a chodníčkami s rôznymi dĺžkami a obtiažnosťami.
1. Trlenskou dolinou z Bieleho Potoka: Trasa Trlenskou dolinou vedie prístupovou cestou do Vlkolínca. Trasa je z väčšej časti značená cykloturistickým značením.
Na začatie trasy máme dve možnosti:
a,) Zo zastávky MAD (MHD) „Biely Potok“, kam sa dopravíme autobusom mestskej hromadnej dopravy z Ružomberka.
Po vystúpení z autobusu sa vydáme po ceste, ktorá vedie smerom ďalej od mesta popred rodinné domy (paralelne s hlavnou cestou). Za posledným domom sa nachádza most pre peších, ktorým prejdeme cez rieku Revúca, za ktorou sa vydáme doprava. Pokračovanie je spoločné pre oba varianty.
b,) Zo zastávky SAD „Ružomberok,Biely Potok,Trlenská dolina“, kam sa dopravíme prímestskými autobusmi z Ružomberka.
Po vystúpení z autobusu sa vydáme po ceste, ktorá sa odpája od hlavnej cesty. Po pár metroch prejdeme mostom cez rieku Revúca, za ktorou sa vydáme doprava. Pokračovanie je spoločné pre oba varianty.
Pokračujeme až k miestu, kde sa nachádza maketa vlkolínskej zvoničky. Odbočíme doľava a po pár metroch prejdeme po moste. Pokračujeme Trlenskou dolinou, kde v úvode nachádzame studničku s vodou a neskôr náučné tabule o miestnych zaujímavostiach. Na mieste, kde cesta odbočí doprava sa nachádza odpočívadlo a ďalšie náučné tabule. Stále pokračujeme po ceste a asi 300 m od odpočívadla v mieste, kde prechádzame cez mostík, sa nám naskytnú dve možnosti pokračovania.
a,) Chodníkom Hôrka: v uvedenom mieste schádzate z cesty (doprava) do dolinky Hôrka. Chodníček nás vedie dolinkou popri potôčiku až do Vlkolínca. Na trase sa nachádzajú náučné tabule a zrekonštruovaný senník. Taktiež sa tu nachádzajú lavičky pre tých, ktorí si potrebujú oddýchnuť.
b,) Po prístupovej ceste: pokračujeme ďalej po ceste, vedľa ktorej sa nachádza ďalšia studnička a o kúsok ďalej zastrešené odpočívadlo. V poslednej zákrute pred Vlkolíncom sa nám naskytne výhľad na Veľkú Fatru.
2. Žltou značkou z Bieleho Potoka: Trasa vedie z mestskej časti Biely Potok strmo stúpajúcim chodníkom nad Vlkolínec, odkiaľ schádza do Vlkolínca. Trasa vedie žlto značeným turistickým chodníkom.
Trasu začíname v mestskej časti Biely Potok na zastávke MAD (MHD) „Pri moste“ / SAD „Ružomberok,Biely Potok,pri moste“ kam sa dopravíme autobusom mestskej hromadnej dopravy alebo prímestským autobusom z Ružomberka.
Žlto značeným turistickým chodníkom prejdeme po moste cez rieku Revúca a pokračujeme až na koniec ulice. Odbočíme vpravo a po pár metroch vľavo do kopca pomedzi domy. Za posledným domom na ľavej strane odbočíme vľavo a vyjdeme na lúku, kde sa nám odkryjú výhľady do okolia. Pokračujeme hore lúkou k lesu. Cez les vedie cestička, ktorá nás dovedie na malú lúku v lese s posedom a kŕmidlami pre zver (sú ukryté v lese). Pokračujeme mierne vľavo na vychodený chodníček, ktorý nás dovedie na lúku pod vrchom Sidorovo. Prejdeme lúkou na spevnenú cestu a vydáme sa po nej doľava. Z cesty sa nám naskytnú výhľady do okolia a po chvíli nás dovedie do Vlkolínca.
3. Zelenou značkou z centra Ružomberka: Trasa vedie z Ružomberka starou Kráľovskou cestou popod vrch Sidorovo nad Vlkolínec, odkiaľ schádza do Vlkolínca. Trasa vedie zväčša zeleno značeným turistickým chodníkom.
Trasu začíname v centre mesta pred budovou Mestského úradu pri Mariánskom stĺpe. Zeleno značeným turistickým chodníkom prechádzame lipovou alejou popri jezuitskom kostole na križovatku, kde odbočíme doľava. Pokračujeme popri rodinných domoch a bytovkách cez sídlisko Baničné, kde za posledným panelákom na ulici „Cesta na Vlkolínec“ odbočíme vľavo a štrkovou cestou. Popri záhradkárskej osade prejdeme na asfaltovú cestu. Odbočíme vpravo a cesta nás dovedie pod Penzión Gejdák. Nebudeme pokračovať k nemu, ale pôjdeme ďalej po spevnenej ceste. Prechádzame popri ďalšej záhradkárskej osade, popri lese, lúkami až k prírodnej pamiatke Krkavá skala, kde sa nachádza náučná tabuľa a odpočívadlo. Tu sa nám núkajú dve možnosti ako pokračovať.
a,) Cyklotrasou: Od Krkavej skaly pokračujeme po ceste na lúky, z ktorých schádzame do Vlkolínca. Tento variant je nenáročný s výhľadmi na okolie.
b,) Turistickým chodníkom: Pár metrov za Krkavou skalou odbočíme na chodníček doprava, ktorý nás vedie cez les nad Vlkolínec. Z chodníčka sa miestami otvárajú čiastočné výhľady na Vlkolínec a jeho okolie. Prechádzame ďalej až na štrkovú cestu, kde odbočíme doľava (dole). V tomto mieste prejdeme na žlto značený turistický chodník, ktorým zídeme do Vlkolínca. Tento variant je trochu náročnejší, nakoľko vyjdeme vyššie nad Vlkolínec ako variantom po ceste.
4. Modrou značkou z centra Ružomberka: Trasa vedie z Ružomberka prístupovou cestou, ktorá vedie na Malinô Brdo. Dostaneme sa ňou na Vlkolínske lúky, odkiaľ schádzame do Vlkolínca. Trasa vedie zväčša modro a žlto značeným turistickým chodníkom.
Trasu začíname v centre mesta pred budovou Mestského úradu pri Mariánskom stĺpe. Modro značeným turistickým chodníkom prechádzame lipovou alejou popri jezuitskom kostole k ružomberskej kalvárii. Pomedzi kaplnky vyjdeme nad Kalváriu, kde sa nám naskytne výhľad na Ružomberok. Pokračujeme po ceste k lesu, kde máme dve možnosti. Môžeme pokračovať po ceste (modro značená cyklotrasa) alebo odbočíme doľava na chodník, ktorý vedie paralelne s cestou. V mieste, kde vyjdeme z lesa na Vlkolínske lúky sa chodník s cestou opäť spoja. Na Vlkolínskych lúkach zídeme z asfaltovej cesty doľava na spevnenú cestu a tým opustíme modro značený turistický chodník a pokračujeme žlto značeným turistickým chodníkom. Prechádzame popri prístrešku a náučných tabuliach k Farme pod Sidorovom. Pri farme odbočíme doľava na hrebeň, z ktorého schádzame popri prístrešku s ďalším náučným panelom k studničke (v lete býva vyschnutá). Pokračujeme štrkovou cestou, ktorá nás dovedie do Vlkolínca.
5. Žltou značkou z Hrabova: Trasa vedie z Hrabova (dolná stanice kabínkovej lanovky na Malinô Brdo) prístupovou cestou, ktorá vedie na Malinô Brdo. Dostaneme sa ňou na Vlkolínske lúky, odkiaľ schádzame do Vlkolínca. Trasa vedie žlto značeným turistickým chodníkom.
K dolnej stanici kabínkovej lanovky v Hrabove sa môžeme dopraviť vlastným automobilom, taxíkom, prísť pešo alebo autobusom MHD (MAD Ružomberok), (zastávka „Hrabovo, konečná“). Autobus MHD do Hrabova premáva od železničnej stanice, (zastávka „Železničná stanica“).
Z parkoviska v Hrabove sa vydáme cestou (žlto značeným turistickým chodníkom) popri chatách nad ružomberskú kalváriu, kde sa nám naskytne výhľad na Ružomberok. Pokračujeme vpravo po ceste k lesu, kde máme dve možnosti. Môžeme pokračovať po ceste (modro značená cyklotrasa) alebo odbočíme doľava na chodník, ktorý vedie paralelne s cestou. V mieste, kde vyjdeme z lesa na Vlkolínske luky sa chodník s cestou opäť spoja. Na Vlkolínskych lúkach zídeme z asfaltovej cesty doľava na spevnenú cestu a tým opustíme modro značený turistický chodník a pokračujeme žlto značeným turistickým chodníkom. Prechádzame popri prístrešku a náučných tabuliach k Farme pod Sidorovom. Pri farme odbočíme doľava na hrebeň, z ktorého schádzame popri prístrešku s ďalším náučným panelom k studničke (v lete býva vyschnutá). Pokračujeme štrkovou cestou, ktorá nás dovedie do Vlkolínca.
6. Od hornej stanice kabínkovej lanovky na Malinôm Brde: Trasa je určená pre tých, ktorí sa rozhodnú Vlkolínec navštíviť s využitím kabínkovej lanovky vedúcej na Malinô Brdo. Trasa vedie modro a žlto značeným turistickým chodníkom.
K dolnej stanici kabínkovej lanovky v Hrabove sa môžeme dopraviť vlastným automobilom, taxíkom, prísť pešo alebo autobusom MHD (MAD Ružomberok), (zastávka „Hrabovo, konečná“). Autobus MHD do Hrabova premáva od železničnej stanice, (zastávka „Železničná stanica“).
Z Hrabova sa vyvezieme lanovkou, jej prevádzkovú dobu si preverte na stránke prevádzkovateľa www.skipark.sk alebo www.bikepark.sk. Od hornej stanice kabínkovej lanovky na Malinôm Brde schádzame dolu chodníčkom k Chate Daria, kde sa nachádza turistický rázcestník. Vyberieme sa dolu cestou po modro značenej turistickej trase, ktorá nás vedie popod skalný masív Halín. Na Vlkolínskych lúkach, v mieste, kde sa nachádza ďalší turistický rázcestník, odbočíme vpravo a zídeme z asfaltovej cesty na spevnenú cestu a tým opustíme modro značený turistický chodník a pokračujeme žlto značeným turistickým chodníkom. Prechádzame popri prístrešku a náučných tabuliach k Farme pod Sidorovom. Pri farme odbočíme doľava na hrebeň, z ktorého schádzame popri prístrešku s ďalším náučným panelom k studničke (v lete býva vyschnutá). Pokračujeme štrkovou cestou, ktorá nás dovedie do Vlkolínca.
7. Červenou značkou cez Sidorovo z centra Ružomberka: Trasa vedie z Ružomberka hrebeňom Sidorova na jeho vrchol, odkiaľ schádzame na Vlkolínske lúky a do Vlkolínca. Trasa vedie červeno a žlto značeným turistickým chodníkom.
Trasu začíname v centre mesta pred budovou Mestského úradu pri Mariánskom stĺpe. Červeno značeným turistickým chodníkom prechádzame lipovou alejou popri jezuitskom kostole k ružomberskej kalvárii. Pomedzi kaplnky vyjdeme nad Kalváriu, kde sa nám naskytne výhľad na Ružomberok. Pri rázcestníku odbočíme z asfaltovej cesty doľava a lúkou vyjdeme na hrebeň. Vojdeme do lesa a chodníček nás vedie popri mieste, kde voľakedy stával skokanský mostík. Asi v polovici nášho výstupu prichádzame k Veľkej Skale, na ktorú sa oplatí zájsť kvôli výhľadu. Pokračujeme ďalej až na vrchol Sidorova, kde sa nachádza vyhliadková terasa s výhľadom na Vlkolínec. Zo Sidorova zostupujeme strmo klesajúcim chodníčkom cez les pomedzi skaly, v závere zostupu sa nám odkryje výhľad na skalný masív Halín. Prichádzame na hrebeň Vlkolínskych lúk s rázcestníkom. Pokračujeme vľavo už po žlto značenom turistickom chodníku popri prístrešku s náučným panelom k studničke (v lete býva vyschnutá). Pokračujeme štrkovou cestou, ktorá nás dovedie do Vlkolínca.
8. Medveďou cestou z Hrabova: Náučný chodník pre deti, ktorý vedie z Hrabova (od dolnej stanice kabínkovej lanovky na Malinô Brdo) na Vlkolínske lúky. Trasa je z väčšej časti neznačená.
K dolnej stanici kabínkovej lanovky v Hrabove sa môžeme dopraviť vlastným automobilom, taxíkom, prísť pešo alebo autobusom MHD (MAD Ružomberok), (zastávka „Hrabovo, konečná“). Autobus MHD do Hrabova premáva od železničnej stanice, (zastávka „Železničná stanica“).
Náučná trasa Medvedia cesta začína pod parkoviskom pri dolnej stanici kabínkovej lanovky, vedľa mostíka na potoku, ktorý priteká do vodnej nádrže. Vedie nás asfaltovou cestou popri apartmánových domoch a chatách. Za poslednými chatami odbočíme vľavo na lesnú spevnenú cestu, ktorá nás vedie naprieč zjazdovkou, popod trasu kabínkovej lanovky, popri stanovištiach, kde sa dozvieme zaujímavé veci o našej najväčšej šelme, medveďovi hnedom. Náučný chodník končí na Vlkolínskych lúkach pri turistickom rázcestníku a prístrešku. Odtiaľ pokračujeme žlto značeným turistickým chodníkom po spevnenej ceste k Farme pod Sidorovom. Pri farme odbočíme doľava na hrebeň, z ktorého schádzame popri prístrešku s náučným panelom k studničke (v lete býva vyschnutá). Pokračujeme štrkovou cestou, ktorá nás dovedie do Vlkolínca.
9. Uhliskom (Vtáčou cestou) z Bieleho Potoka: Trasa Uhliskom je chodníček, ktorý využívali a stále využívajú najme Vlkolínčania, pretože je to najkratší chodník do Vlkolínca. Trasa je neznačená.
Zo zastávky MAD (MHD) „Do Uhliska“, kam sa dopravíme autobusom mestskej hromadnej dopravy z Ružomberka, sa vyberieme cez pole k rieke Revúca. Na zastávke sa nachádza náučný panel Vtáčej cesty. Prechádzame mostíkom pre peších a pokračujeme k ceste. Odbočíme doprava a po pár metroch zídeme z cesty doľava okolo rodinných domov. Orientáciu nám uľahčí ďalší náučný panel Vtáčej cesty. Za rodinným domom na pravej strane odbočíme vpravo a pokračujeme chodníčkom popri potoku. Potôčik nás dovedie do dolinky, ktorou vystúpame až do Vlkolínca. V dolinke sa nachádzajú staré senníky a studnička s vodou.