O Vlkolínci

Štál Pod Krajom

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Rohy stavby sú spevnené drevom. Severozápadná stena je v spodnej časti obložená plechom zo sudov. Podlaha štálu je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá sudovými plechmi. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka s mechanizmom na uzavretie štálu pomocou skrutky. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 390 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa v juhozápadnom svahu na rozhraní južného svahu vrchu Sidorovo a západného svahu kopca Stráňa.
– Je postavený na medzi, medzi lúkami, v lokalite Pod Krajom.
– Vo vzdialenosti asi 90 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo, Šiprúň, Borovník a Pulčíkovo.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty vedúcej od kostola vo Vlkolínci.
– V juhozápadnom štíte sú poodtŕhané dosky.
– Štál je zo severnej strany obsypaný hlinou.
– Celá stavba je naklonená.
– Štál je obrastený drevinami rastúcimi na medzi.
– Lúky v okolí štálu sú udržiavané a seno z nich sa uskladňuje v štáli.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený.

Monitorované: December 2021