O Vlkolínci

Štál pod Dielom

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Podlaha v štáli je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál stále slúži na uskladňovanie sena. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 490 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na severozápadnom svahu vrchu Diel.
– Je postavený na okraji lúky, na malej lúčnej terase v lieskovom háji.
– Vo vzdialenosti asi 140 metrov od neho prechádza poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Od štálu sú výhľady na Vlkolínec, Sidorovo, Pulčíkovo, Šiprúň, Borovník a Haliny.
– Štál je viditeľný z južného okraja Vlkolínca a svojim umiestnením dotvára kolorit okolitej krajiny.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach priamo od južného okraja Vlkolínca.
– Štál je ukážkovo obkopaný.
– Okolie štálu je zbavené od náletových drevín.
– Severovýchodná stena je zvetraná.
– Podkladové kamenivo je miestami povypadávané.
– Zaklápacie dvierka sú mierne poškodené.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je v ňom seno.

Nákres a fotografie štálu z roku 2010 nájdete tu: Štál pod Dielom

Monitorované: December 2021