O Vlkolínci

Štál dvojičky pod Dielom dolný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Spodná časť juhovýchodnej steny bola opláštená dreveným šindľom. Podlaha v štáli bola vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou zvetraného dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 450 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na severozápadnom svahu vrchu Diel.
– Je postavený na lúke zarastenej náletovými drevinami.
– Vo vzdialenosti asi 180 metrov od neho prechádza poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Vo vzdialenosti asi 100 metrov pod ním prechádza neznačený chodník v dolinke Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Vlkolínec, Sidorovo a Borovník.
– Štál so svojim susedným štálom tvorí pekné dvojičky, nie sú však viditeľné pre zarastené okolie štálov.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúkach priamo od južného okraja Vlkolínca a následne po lúčkach pomedzi lieskový háj.
– Štál je z juhovýchodu zasypaný zeminou zo svahu.
– Drevené časti stavby sa dotýkajú podkladu.
– Šindľové opláštenie juhovýchodnej steny je značne poškodené.
– Strecha je značne zvetraná a poškodená, najmä juhovýchodná časť.
– Strecha je porastená machom.
– V juhozápadnom štíte chýbajú dosky.
– Guľatinová podlaha je zvetraná a sčasti nahradená haluzinou.
– Štál je z viacerých strán podrastený stromami a náletovými drevinami, ktoré sa dotýkajú stavby a dokonca ju miestami prerastajú.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je prázdny.

Monitorované: December 2021