O Vlkolínci

Drevená rumpáľová studňa

Drevená rumpáľová studňa

– drevená rumpáľová studňa sa nachádza v strede Vlkolínca, neďaleko zvonice
– postavená bola v roku 1860
– v minulosti slúžila miestnym obyvateľom ako jediný zdroj pitnej vody
– je dvanásť metrov hlboká
– má kamennú podmurovku, na ktorej je osadená drevená konštrukcia studne
– steny studne sú opláštené doskami
– má sedlovú šindľovú striešku
– jej šachta je vyložená kameňmi
– studňa je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 12116/1