O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9022

Ľudový dom č. 9022

– dom sa nachádza v strede Vlkolínca, na severozápadnej strane
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2849/1

– dom sa skladá z kuchyne a izby
– fasády sú natreté žltým náterom
– má zvýšenú podmurovku
– okná sú dvojité a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza po drevenom schodisku
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– strecha je pokrytá plechom
– na čelnom štíte je okno

– zo západnej strany je k domu pristavaná kôlňa