O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9023

Ľudový dom č. 9023

– dom sa nachádza v strede Vlkolínca, na severozápadnej strane, v blízkosti drevenej studne
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2850/1

– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– na západnej strane je k domu pristavaná kôlňa
– čelná a dvorová fasáda sú natreté krémovým náterom
– čelná fasáda smeruje na východ
– dvor je na juh od domu
– má kamennú podmurovku
– okno na čelnej fasáde je dvojdielne a trojité
– na dvorovej fasáde je dvojité, dvojkrídlové a jednotabuľkové okno a jedno združené dvojité a štvortabuľkové okno
– do domu sa vchádza z betónového odkvapového chodníka po schodisku s dreveným doskovým zábradlím
– zábradlie je ozdobne vyrezávané
– schodisko ústi z oboch strán na podestu, ktorú ohraničujú dva drevené stĺpy
– pod podestou je úložný priestor, do ktorého vedú dvojkrídlové drevené doskové dvere
– kôlňa má samostatnú drevenú doskovú bránu
– dom má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža
– dom má predzáhradku oddelenú od ulice dreveným latkovým plotom
– dom má zrubovú konštrukciu, kôlňa má steny vyplnené doskami
– na severnej strane domu je murovaný komín