O Vlkolínci

Štál nad Spevákovou

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Medzery medzi drevom sú vyplnené žrďovinou. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od tradičných miestnych štálov sa v štíte nachádzajú namiesto zaklápacích dvierok klasické pántové dvierka s kovanou petlicou na jednoduché uzavretie štálu. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 830 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa juhovýchodne pod vrchom Borovník.
– Je postavený v lieskovom háji, v strmom východnom svahu nad lokalitou Speváková pod lokalitou Laz.
– Vo vzdialenosti asi 210 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Vo vzdialenosti asi 260 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka, ktoré vedú po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Okolie štálu je zarastený náletovými drevinami.
– Od štálu je čiastočný výhľad na Vlkolínec a Sidorovo nad ním.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať cez strmé svahy lieskového hája z lokality Laz, alebo od dolinky v lokalite Speváková.
– Náletové dreviny husto obrastajú celý štál, čím ho poškodzujú.
– Západná stena štálu je zasypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Zosunutý svah zosúva štál z podkladových kameňov.
– Strešný šindeľ je zvetraný, plechová vrstva krytiny je taktiež skorodovaná.
– Podlaha sa dotýka drevených častí stavby.
– Podlaha je vystlaná žrďovinou.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý a štál je prázdny.

Monitorované: November 2021