Čo vidieť

Vyhliadky

Podhorské prostredie úpätia vrchu Sidorovo, kde sa Vlkolínec nachádza, disponuje množstvom lokalít, z ktorých sa návštevníkom naskytnú zaujímavé pohľady na samotnú osadu a jej okolie. Len pri pohľade z diaľky si človek uvedomí, v akom prostredí sa osídlenie nachádza a získa lepšiu predstavu, ako obyvatelia Vlkolínca využili všetky danosti horského terénu. V okolí tiež nájdeme miesta, z ktorých sú nádherné pohľady či už na Západné, Vysoké alebo Nízke Tatry týčiace sa nad Liptovskou kotlinou. Trasy k vyhliadkam zväčša nie sú značené, preto sa môže stať, že pri ceste k nej použijete vždy iný chodníček, čím budete objavovať to, čo Vlkolínec so svojim okolím ponúka a možno natrafíte na ďalší špecifický a jedinečný pohľad na Vlkolínec.