O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9014

Ľudový dom č. 9014

– dom sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2832/1-4

– dom je situovaný v severnej časti dvora spoločného so susedným domom č. 9013
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté zeleným náterom
– čelná fasáda smeruje na východ
– dvor je na juh od domu
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá ružovou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové v drevenom ráme
– do domu sa vchádza po pavlači s dreveným zábradlím
– na pavlač vedú tri kamenné schody
– vchod do domu kryje predĺžený odkvap, ktorý podopierajú dva drevené stĺpy
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom
– na čelnom štíte je aj okienko chránené drevenou dvojkrídlovou okenicou

– dvor od ulice oddeľuje drevený latkový plot
– pred domom je predzáhradka, ktorá je od ulice oddelená dreveným latkovým plotom

– za domom je zrubová dreváreň
– dreváreň má sedlovú šindľovú strechu