O Vlkolínci

Štál Vyšný laz latový

Štál pozostáva z nosnej konštrukcie, ktorá je vytvorená pospájaním opracovanej guľatiny. Nosná konštrukcia je na stenách opláštená latovaním po celom obvode stavby. Na okolie Vlkolínca je to technika, ktorá sa používala v neskoršom období. Stavba je postavená na kameňoch, ktoré ju majú oddeľovať od podložia. Strešné štíty sú taktiež prekryté spoločným latovaním zo stien. V severnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka na kovaných pántoch s kovanou petlicou pre jednoduché uzavretie štálu. Sedlová strecha je pokrytá spodnou vrstvou z dreva. Z východnej strany strechy je to drevený šindeľ a zo západnej strany strechy dosky. Na drevenej vrstve krytiny je upevnená druhá vrstva zo sudových plechov. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 450 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa v západnom svahu kopca Stráňa v lokalite Vyšný laz.
– Je postavený pri medzi na zarastenom terasovom políčku.
– Vo vzdialenosti asi 200 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo, Borovník, Šiprúň, Pulčíkovo, Diel, Malý Zvolen, Salatín, Brankov a Ostrô.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty vedúcej od kostola vo Vlkolínci a následne po sčasti zarastených terasových políčkach.
– Latové opláštenie stien je zo severu a juhu miestami poodtŕhané.
– Spodná časť východnej steny je obložená úzkym pásom plechu, pre lepšie oddelenie stavby od podkladu. Konštrukcia je aj napriek tomu obsypaná hlinou.
– Drevená konštrukcia štálu sa dotýka podkladu takmer na celom obvode stavby.
– Stavba je zo západnej strany obrastená náletovými drevinami.
– Stavba sa zosúva z podkladového kameniva.
– Dvierka sa nadajú zatvoriť, pretože kované pánty sú mierne ohnuté.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je štál prázdny.

Monitorované: December 2021