Čo vidieť

Studnička "za Lazy"

Studnička „za Lazy“ sa nachádza vedľa spevnenej cesty, nad lokalitou Drozdovo, asi 300 metrov pred prírodnou pamiatkou Krkavá skala. K prameňu vás dovedie modro značená cyklotrasa, ktorá z Vlkolínca vychádza pri kostole Navštívenia Panny Márie a vedie popri cintoríne smerom do Ružomberka. Uvedená trasa prechádza priamo popri studničke.

Studničku využívajú najmä návštevníci Vlkolínca, peší a aj cyklisti, na ceste do Vlkolínca alebo pri návrate z neho.

Informácie:
– Studnička je vzdialená 830 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Studničku tvorí drevená konštrukcia so strieškou pokrytou dreveným šindľom.
– Konštrukcia studničky je umiestnená nad rúrou, ktorá vyvádza vodu spod cesty.
– Z rúry je voda vyvedená dreveným žliabkom.
– Popri prameni prechádza modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec a Pribylinu.
– V blízkosti prameňa sa nachádza turistický prístrešok.
– Studnička sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.