O Vlkolínci

Štál Hôrka

Drevený štál nahradil pôvodnú stavbu štálu, ktorá bola v zlom technickom stave. Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Zaujímavosťou je, že štál je umiestnený nad potokom z dôvodu využitia priestoru v úzkej dolinke so strmými svahmi. Podlaha v štáli je vyložená guľatinou. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Horné časti štítov majú vetracie otvory. Štál sa už nevyužíva na uskladňovanie sena, ale slúži ako kulisa pri chodníku, ktorý využívajú návštevníci Vlkolínca. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 500 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa v háji na severnom svahu vrchu Diel, pod lokalitou Dalina.
– Je postavený nad potokom vedľa chodníka v dolinke Hôrka.
– Asi 130 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka, ktoré vedú po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Pri štáli sa nachádza provizórne sedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu zabezpečuje chodník v dolinke Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Severná a južná stena štálu je obsypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Okolie štálu je zbavené od náletových drevín a vyčistené.
– Strecha začína zarastať machom.

Monitorované: November 2021