O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9050 - 9051

Roľnícky dvor č. 9050 – 9051

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dvojdom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza v strede Vlkolínca, na východnej strane cesty, v blízkosti zvonice
– dvojdom bol postavený v roku 1875
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2866/1-2

– dom je situovaný v prednej severnej časti dvora
– postavený je v smere západ – východ
– patrí medzi najväčšie domy vo Vlkolínci
– obe časti dvojdomu sa skladajú z pitvora, izby, komory a bočnej komory
– pod prednou izbou je pivnica
– čelná a dvorová fasáda sú natreté zeleným náterom
– má vysokú kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a štvortabuľkové
– do oboch častí dvojdomu sa vchádza z dvora po spoločnom dvojramennom schodisku s dreveným zábradlím
– schody aj podstenie sú kryté predĺženým odkvapom
– do pivnice sa vchádza z dvora drevenými jednokrídlovými dverami
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom
– na severnej strane dvojdomu sa nachádzajú dva komíny a dva vikiere chránené strieškami

– stodola je situovaná za domom
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou