O Vlkolínci

Zaniknutý štál pod Horným dielom

Na mieste štálu sú stále viditeľné pozostatky z jeho stavby. Z nich je zrejmé, že štál bol postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. A tiež, že jeho konštrukcia bola postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Tiež sa dá z podkladových kameňov určiť, že bol orientovaný smerom sever – juh.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 1 kilometer.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Neďaleko miesta stavby sa nachádza vysielač.
– Pozostatky sa nachádzajú na východnom svahu vrchu Horný diel.
– Zvyšky štálu sa nachádzajú v lieskovom háji nad zarastajúcou lúčkou.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Borovinsko, Brankov, Ostrô, Červenú Maguru a Malý Zvolen.
– Blízko štálu vedie poľná cesta z Vlkolínca cez Horný diel k vysielaču.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať od vysielača, ku ktorému vedie poľná cesta priamo z Vlkolínca. Od vysielača je vzdialený 60 metrov smerom na východ.
– Zo štálu zostali už len podkladové kamene, na ktorých je viditeľný posledný roh stavby. Roh pozostáva z jednej vrstvy opracovanej guľatiny v pokročilom štádiu rozkladu spojenej zapílením. V blízkom okolí stavby sa dá taktiež vidieť pár malých častí dreva zo štálu.

Monitorované: November 2021