O Vlkolínci

Štál v Uhlisku pod Dielcom

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorom sa nachádzajú plechy. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V juhozápadnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka na kovových pántoch. Štál sa využíva na uskladnenie sena. Štál je orientovaný juhozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 390 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v hornej časti dolinky Uhlisko pod vrchom Dielec.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhozápadný svah vrcholu Stráňa a severovýchodný svah vrcholu Dielec.
– Je postavený na lúčke v juhovýchodnom svahu.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo, Brankov, Ostré a vrchol Salatína.
– Blízko štálu vedie elektrické vedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– V severovýchodnom štíte sú povylamované dosky.
– Dvierka v štíte sú uzavreté.
– Strecha je deravá so zvetranými šindľami a prehrdzavenými plechmi zo sudov.
– Stavba je naklonená a zosúva sa z podkladových kameňov.
– Spodná časť severozápadnej steny je zasypaná hlinou, ktorá stavbu tlačí dole svahom.
– V štáli sa nachádza staré seno.
– Okolie štálu je očistené od náletových drevín, ktoré už pomaly znova narastajú.
– Okolo štálu sú nahádzané povypiľované konáre.

Monitorované: November 2021