O Vlkolínci

Štál dvojičky pod Dielom horný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou zvetraného dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severovýchodnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 450 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza južným smerom.
– Nachádza sa na severozápadnom svahu vrchu Diel.
– Je postavený na lúke zarastenej náletovými drevinami.
– Vo vzdialenosti asi 180 metrov od neho prechádza poľná cesta z Vlkolínca na vrchol Horného dielu.
– Vo vzdialenosti asi 100 metrov pod ním prechádza neznačený chodník v dolinke Hôrka, ktorý vedie paralelne s prístupovou cestou z Trlenskej doliny do Vlkolínca.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Vlkolínec, Sidorovo a Borovník.
– Štál so svojim susedným štálom tvorí pekné dvojičky, nie sú však viditeľné pre zarastené okolie štálov.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúkach priamo od južného okraja Vlkolínca a následne po lúčkach pomedzi lieskový háj.
– Štál je z juhovýchodu zasypaný zeminou zo svahu.
– Spod štálu vypadáva podkladové kamenivo.
– Drevené časti stavby sa dotýkajú podlahy.
– Podlaha v štáli je vystlaná haluzinou.
– Strecha je značne zvetraná a poškodená, najmä juhovýchodná časť.
– Strecha je z časti porastená machom.
– Náletové dreviny v okolí sa dotýkajú stavby.
– Stavba je z juhozápadu podrastená lieskami.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený a aktuálne je prázdny.

Monitorované: December 2021