O Vlkolínci

Štál Stráňa

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorom sa nachádzajú sudové plechy. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V severnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka na železných pántoch s kovanou petlicou pre jednoduché uzavretie štálu. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 540 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza východným smerom.
– Nachádza sa na miernom južnom svahu pod vrcholom kopca Stráňa.
– Je postavený v lieskovom háji.
– Vo vzdialenosti asi 210 metrov od štálu prechádza spevnená cesta, po ktorej vedie žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu je výhľad na Sidorovo.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený značeným chodníkom, dá sa k nemu dostať po lúke zo spevnenej kráľovskej cesty vedúcej od kostola vo Vlkolínci a následne cez riedko zarastený lieskový háj.
– Štítové dvierka sú poškodené s poodlamovanými doskami.
– Štál je zo severnej a západnej strany obsypaný hlinou zo svahu.
– Strešné plechy sú skorodované a po okrajoch oblámané a miestami poodtŕhané.
– Podlaha v štáli sa dotýka drevených častí stavby.
– Spod štálu je povypadávané podkladové kamenivo.
– Stavba je podrastená lieskami, ktoré ju obrastajú.
– Podlaha v štáli je vystlatá haluzinou a nachádzajú sa na nej zvyšky sena.
– Vstup do štálu nie je zabezpečený.

Monitorované: December 2021