Čo vidieť

Studnička pod Spevákovou

Studnička sa nachádza vedľa cesty v Trlenskej doline, asi 150 m pred parkoviskom v Trlenskej doline pod Vlkolíncom. K prameňu vás dovedie prístupová cesta z Vlkolínca, ktorou vedie cyklotrasa z Bieleho Potoka do Vlkolínca.

Studničku využívajú najmä návštevníci Vlkolínca pri výstupe do Vlkolínca z parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

Informácie:
– Studnička je vzdialená 700 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Studnička nie je prameňom, len usmerňuje potôčik, ktorý zbiera vodu z viacerých prameňov v lokalite “Speváková”, ktorá sa nachádza nad ňou.
– Tvorí ju drevený žliabok, ktorý usmerňuje tok vody a drevená konštrukcia s drevenou šindľovou strieškou.
– Prístup k studničke uľahčuje drevený mostík so zábradlím.
– Popri studničke prechádza žlto značená cyklotrasa prepájajúca cyklotrasy vedúce cez Biely Potok, Vlkolínec a Vlkolínske lúky a zeleno značená cyklotrasa z lokality Jazierce cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Studnička okrem občerstvenia slúži ako kulisa na fotenie pre návštevníkov Vlkolínca.