O Vlkolínci

9. Farebnosť domov

    

Jednou z charakteristických čŕt Vlkolínca je farebnosť tunajších domov. Natieranie drevených domov v horských oblastiach severného Slovenska nie je nevšedné, ale používalo sa len sporadicky. Vlkolínec je ojedinelý tým, že sa v ňom natierali takmer všetky obytné stavby. Ako náter sa využíval najľahšie dostupný materiál, ktorým bolo vápno. To sa získavalo spracovaním vápenca vo vápenke v blízkom Bielom Potoku. Vápno má okrem zafarbenia mnohé priaznivé účinky, pre ktoré sa využívalo. Napríklad dezinfekčné, pre ktoré sa využíva v interiéri aj exteriéri. Pri nanášaní na drevo likviduje drevokazný hmyz, ktorý by sa v dreve mohol nachádzať, a tým predlžuje životnosť stavby. Vápno ma tiež úžasnú vlastnosť pohlcovania vlhkosti, vysušuje drevo, ktoré je ním natreté. Vlhkosti je vo Vlkolínci neúrekom, či už je to sneh, dažde alebo časté hmly. Natieranie vápnom je tiež nenáročné a okolie ním ušpinené sa dá jednoducho očistiť. Pri nátere vápnom sa dá aj ušetriť, pretože nový náter rozpúšťa starý a dobre sa naň naviaže. Vlkolínske domčeky sa natierali podľa potreby minimálne dvakrát do roka, na jar, v lete pred odpustovou slávnosťou alebo na jeseň. Náter sa udržiaval tak, aby bol súvislý a nepopraskaný. Tým sa zamedzilo vsakovaniu vody do dreva a jeho presakovaniu do budovy. Častý náter tiež vypĺňal medzery v dreve, ktoré vznikali tým, že drevo celú svoju životnosť pracuje. Drevo počas roka striedavo naberá a stráca vlhkosť, čím mení svoj objem. To, že vápno má užitočné vlastnosti, o ktorých sa vedelo už dávno pred vznikom osídlenia vo Vlkolínci, využili obyvatelia v plnej miere. Interiér domov sa natieral väčšinou nabielo, čo zvyšovalo svetlosť izieb. Domy sa zvonka natierali vápnom, do ktorého sa pridávali farbiace prímesi. Používali sa najmä pigmenty zemitých farieb, získané, či vyrobené z ľahko dostupných materiálov. Typickými odtieňmi sú modrá, svetložltá a svetlookrová. Obľúbený bol bledomodrý odtieň, ktorý sa poľahky získal pridaním práškovej zmesi modrej skalice do vápna. Podmurovka pod domom sa natierala výrazne tmavšími odtieňmi červenej a tehlovej farby. Na okná a dvere sa používali tiež tmavé odtiene červenej a hnedej. Drevené strechy sa nenatierali vôbec, pretože na slnku a zadymením spod strechy stmavli prirodzene. Svetlá stavba s tmavým podkladom, strechou a drevenými prvkami vytvára kontrast, ktorý lahodí oku. Farby sa zvyčajne používali tie, ktoré boli aktuálne k dispozícii, preto domy častokrát menili farbu. Domy patriace jednej rodine sa natierali spoločne, preto zvykli mať rovnakú farbu. V súčasnosti je farebnosť domov kontrolovaná pamiatkovým úradom, ktorý usmerňuje majiteľov objektov. Strechy, ktoré sa už nezadymujú tradičným spôsobom, sa v súčasnosti ošetrujú ochranným náterom.