O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9005 - 9006

Roľnícky dvor č. 9005 – 9006

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je dvojdom a hospodárska stavba
– roľnícky dvor sa nachádza vo východnej časti Vlkolínca
– postavený bol koncom 19. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2834/1-3

– dvojdom je orientovaný rovnobežne s cestou
– postavený je v smere východ – západ
– okná sú dvojité, jednokrídlové a štvortabuľkové na východnej a južnej strane domu
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole východného štítu je výzorník a polkružie s kolíkom
– na severnej strane je tehlový komín

– hospodárska budova je situovaná v južnej časti dvora