O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9031 - 9032, 9033 - 9034

Roľnícky dvor č. 9031 – 9032, 9033 – 9034

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu sú dva ľudové dvojdomy, maštaľ s chlievom, stodola a stodola s chlievom
– roľnícky dvor sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– postavený bol v polovici 19. storočia
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2859/1-5

– dvojdom č. 9031 – 9032 je situovaný v juhovýchodnej časti dvora, kolmo na cestu
– postavený je v smere východ – západ
– dvojdom sa skladá z pitvora, dvoch komôr a dvoch izieb
– fasády sú natreté žltým náterom
– má vysokú kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a šesťtabuľkové
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– predná časť dvojdomu má šindľovú strechu, zadná časť je pokrytá plechom
– na vrchole čelného štítu sú dve štvortabuľkové okná, ktoré sú chránené drevenými okenicami, výzorník v tvare kríža a polkružie s kolíkom

– druhý dvojdom a hospodárske budovy stoja ďalej smerom na západ v spoločnom dvore