O Vlkolínci

Obyvatelia Vlkolínca si tak ako aj iní obyvatelia liptovského regiónu vytvorili rôzne zvyky a tradície. Niektoré zaužívané zvyky a tradície len prebrali z okolitých obcí a niektoré si prispôsobili svojim miestnym podmienkam.