O Vlkolínci

Štál v Uhlisku Pod Stráňou stredný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorej je druhá vrstva z plechu. Juhozápadný strešný štít je prekrytý latovaním a nachádzajú sa na ňom zaklápacie dvierka. Severovýchodný štít je prekrytý tromi radmi dreveného šindľa a latiek. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný juhozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 320 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v hornej časti dolinky Uhlisko pod lokalitou Pod Stráňou.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhozápadný svah vrcholu Stráňa a severovýchodný svah vrcholu Dielec.
– Je postavený na okraji lúčky, pri háji, v juhovýchodnom svahu.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo, Brankov, Ostré a vrchol Salatína.
– Blízko štálu vedie elektrické vedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– Severozápadná stena je zavalená hlinou, ktorá stavbu tlačí dole svahom.
– Stavba je naklonená a zosúva sa z podkladových kameňov.
– Strecha je zrútená do vnútra štálu. Nezrútená časť strechy je deravá, prekrytá zvetraným šindľom a skorodovaným plechom zo sudov.
– Obidva štíty pod strechou sú poškodené zrútenou strechou.
– Dvierka v štíte sú rozbité a ich pozostatky sú viditeľné vedľa štálu.
– Na zosunutej konštrukcii je možné vidieť pôvodné kolíkové spoje stavby používané na spájanie driev bez klincov. Tiež je možné vidieť staré kované klince, ktoré sa používali v minulosti.
– Štál nie je uzatvorený.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami.
– V štáli sa nachádza staré seno.

Monitorované: November 2021