O Vlkolínci

Štál v Uhlisku pod Nivami

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa, na ktorom sa nachádzajú plechy. Treťou vrstvou krytiny je celtovina a lepenka, ktorá prekrýva takmer celú strechu. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V južnom štíte sa nachádzajú latkové dvierka na kovových pántoch. Štál sa nevyužíva na žiadne účely. Štál je orientovaný južným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 820 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v spodnej časti dolinky Uhlisko na južnom svahu vrchu Stráňa.
– Je postavený na okraji lesa pri chodníku.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– Severná stena štálu je zavalená hlinou zo svahu.
– Zával spôsobuje zvýšenie vlhkosti stavby a jej narušenie, kvôli čomu je stavba naklonená.
– Podlaha v štáli sa dotýka drevených častí stavby.
– Južné dvierka v štíte sú uzatvorené.
– V severnom štíte sú povylamované dosky, čo umožňuje prístup do štálu.
– Stavba je takmer na celom obvode spojená zo zemou. Podkladové kamene sú už pozasýpané.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami, ktoré sa dotýkajú samotnej stavby.
– Západná stena a časť strechy nad ňou, ktorá nie je prekrytá, je v pokročilom štádiu hniloby.
– Strecha je deravá a tvorí ju vrstva starého zvetraného šindľa, na ktorom sa nachádzajú zvyšky plechového prekrytia zo sudov. Tamer na celej streche je natiahnutá a pripevnená celtovina, ktorá je už zarastená machom. Západné časti strechy, ktoré nie sú prekryté celtovinou, sú značne poškodené hnilobou.

Monitorované: November 2021