Informácie

Projekty Workshop Vlkolínec 2019, 2020 a 2021

Cieľom Workshopov Vlkolínec 2019, 2020 a 2021 bolo, okrem samotnej obnovy objektov, aj s vedením odborných lektorov zabezpečiť prenos znalostí a pôvodných postupov najmä na domácich obyvateľov a aktivistov.

Zameranie workshopu:

  • opravy šindľových striech
  • údržba hospodárskych objektov
  • tesárske práce potrebné pri údržbe

Materiály z projektu nájdete tu:

Workshop Vlkolínec 2019 Brožúra

Workshop Vlkolínec 2020 Brožúra

Workshop Vlkolínec 2021 Brožúra

Projekty Workshop Vlkolínec boli realizované Mestom Ružomberok s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 1.3 a podporou Občianskeho združenia Vlkolínec.