Informácie

Projekt Workshop Vlkolínec 2019 a 2020

Cieľom Workshopu Vlkolínec 2019 a 2020 bolo pod vedením odborných lektorov zabezpečiť prenos znalostí a pôvodných postupov najmä na domácich obyvateľov a aktivistov.

Zameranie workshopu:

  • opravy šindľových striech
  • údržba hospodárskych objektov
  • tesárske práce potrebné pri údržbe

Materiály z projektu nájdete tu:

Workshop Vlkolínec 2019 Brožúra

Workshop Vlkolínec 2020 Brožúra

Projekt Workshop Vlkolínec 2019 a jeho pokračovanie v roku 2020 bol realizovaný Mestom Ružomberok s finančnou podporou Ministerstva Kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 1.3 a podporou Občianskeho združenia Vlkolínec.