Čo vidieť

Neupravené pramenisko pod cestou na Vrchlúky

Pramenisko sa nachádza pod poľnou cestou, 400 metrov od zastavaného územia Vlkolínca. Voda vyviera pár metrov pod cestou vedúcou z Vlkolínca do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. K prameňu vás dovedie žlto značená turistická trasa smerom do Hrabova. Pramenisko sa nachádza vľavo od cesty a je z nej viditeľné.

Pramenisko je neupravené a nevyužíva sa. Vodu z neho využíva len lesná zver.

Informácie:
– Pramenisko je vzdialené 540 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda vyviera v rašelinovom pramenisku o ploche asi 4 x 3 metre, odkiaľ terénnym žliabkom odteká medzi kríky, kde sa stráca.
– Pramenisko je rozdupané od zveri, ktorá ho využíva.
– Popri pramenisku prechádza žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom.
– Pramenisko sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.