O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9012

Roľnícky dvor č. 9012

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola
– roľnícky dvor sa nachádza na južnom konci Vlkolínca
– dom bol postavený v roku 1860
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2840/1-2

– postavený je v smere západ – východ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– steny zrubu sú omazané hlinou a natreté krémovožltým náterom
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá červenou farbou
– okná sú dvojité, jednokrídlové a dvojkrídlové a štvortabuľkové
– vstup do domu je chránený predĺžením strechy
– nad vstupom do domu sú drevené dažďové žľaby na drevených hákoch
– vo vstupe sú dvojité doskové dvere
– steny sú z drevených okresaných trámov
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník
– na zadnej strane domu je okno chránené drevenou okenicou
– na južnej strane domu je tehlový komín

– stodola je napojená na východnú časť domu
– má obdĺžnikový pôdorys
– má kamenné základy
– má dvojkrídlovú bránu
– je prejazdná z oboch strán
– má sedlovú strechu s podlomenicou
– časť stien stodoly je zrubová, časť s doskovou výplňou
– fasády sú chránené štyrmi radmi šindľov