O Vlkolínci

Štál za Záhradami

Štál má o niečo väčšie rozmery ako tradičné štály, preto je aj opracovanie guľatiny dôkladnejšie. Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Spodná časť severozápadnej steny je opláštená plechom. Sedlová strecha je pokrytá plechom zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním. V obidvoch štítoch sa nachádzajú zaklápacie dvierka, nad ktorými je štít otvorený. Štál sa využíva na uskladnenie sena. Štál je orientovaný juhozápadným a severovýchodným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 450 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza západným smerom.
– Nachádza sa na strete južného svahu vrcholu Sidorovo a východného svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený na zarastenej lúčke pod lesom, v juhovýchodnom svahu za lokalitou Záhrady nad lokalitou Močidlá.
– Vo vzdialenosti asi 60 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Okolie štálu je zarastený náletovými drevinami.
– Od štálu je výhľad Sidorovo.

Aktuálny stav:
– K štálu vedie chodníček, ktorý v blízkosti krmelca, pri neznačenom chodníku z Vlkolínca smerom do lokality Laz, schádza popri potôčiku mierne dolu kopcom.
– Severozápadná stena štálu je obsypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva, čomu napomáha plechové opláštenie steny.
– Severný roh stavby je podrastený stromom.
– Náletové dreviny sa dotýkajú strechy.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý a v štáli sa nachádza seno.

Monitorované: November 2021