O Vlkolínci

Zrútený štál v Uhlisku pod Dielcom

Zrútený štál je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha bola pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa. Štál sa nevyužíva na žiadne účely. Tiež sa dá určiť, že bol orientovaný smerom severovýchod – juhozápad.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 410 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v hornej časti dolinky Uhlisko pod vrchom Dielec.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhozápadný svah vrcholu Stráňa a severovýchodný svah vrcholu Dielec.
– Je postavený na lúčke v juhovýchodnom svahu.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Sidorovo, Brankov, Ostré a vrchol Salatína.
– Blízko štálu vedie elektrické vedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– Strecha je zrútená a zvyšky šindľov z nej sa nachádzajú priamo v štáli.
– Konštrukcia stavby je v pokročilom štádiu hniloby a je celá naklonená.
– Podkladové kamene pod štálom sú už celé prekryté zeminou.
– Okolie štálu je očistené od náletových drevín, ktoré už pomaly znova narastajú. Nálety rastú aj v samotnej stavbe štálu.
– Na zvyškoch štálu sú nahádzané povypiľované konáre.
– Časť stavby je pokrytá machom.

Monitorované: November 2021