O Vlkolínci

Ľudový dom č. 9024

Ľudový dom č. 9024

– dom sa nachádza v strede Vlkolínca na západnej strane cesty, v blízkosti drevenej studne
– postavený bol na konci 19. storočia
– ľudový dom je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2851/1

– dom je situovaný v južnej časti dvora spoločného so susedným domom č. 9025
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– v podkroví nad komorou je sýpka
– fasády sú omazané hlinou a natreté svetložltým náterom
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá svetločervenou farbou
– okná sú dvojité, jednokrídlové a štvortabuľkové
– do domu sa vchádza z dvora drevenými kazetovými dverami
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare obdĺžnika s krížom a kolík
– predná časť domu má zrubovú konštrukciu, zadná časť je murovaná
– pozdĺžna chrbtová fasáda je obitá šindľom
– dom má predzáhradku oddelenú od ulice dreveným latkovým plotom