O Vlkolínci

Štál Gálovo

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Na východnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka s kovovým prvkom na uzamykanie pomocou skrutky. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 610 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa na južnom svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený v lieskovom háji na konci terasových lúk pod lokalitou Gálovo.
– Vo vzdialenosti asi 80 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať po neznačenom chodníčku z lokality Močidlo, alebo dolu strmým svahom z chodníka vedúceho z Vlkolínca do lokality Laz.
– Severná stena štálu je zasypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Severovýchodný roh štálu je podrastený stromom.
– Strom pod rohom štálu značne poškodil strechu zo severu a roh stavby.
– Strešný šindeľ je značne zvetraný, plechová vrstva krytiny je taktiež skorodovaná.
– Zaklápacie dvierka vo východnom štíte sú z jednej strany odtrhnuté.
– Podlaha štálu sa dotýka drevených častí stavby.
– Podlaha je vystlaná haluzinou.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý.

Monitorované: November 2021