O Vlkolínci

Zrútený štál za Gálovom

Zrútený štál je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha bola pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Podľa pozostatkov zo štítu je možné určiť, že bol prekrytý latovaním, dvierka boli zaklápacie a bol orientovaný smerom na sever. Štál sa už nevyužíva na žiadne účely.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 670 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa v lieskovom háji na východnom svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený pod medzou na zarastených terasových poliach v lokalite za Gálovom.
– Vo vzdialenosti asi 110 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať po neznačenom chodníčku z lokality Močidlo, alebo dolu lúkami z chodníka vedúceho z Vlkolínca do lokality Laz.
– Štál je zosunutý z podkladových kameňov.
– Štál je zo západnej strany od medze zasypaný zeminou.
– Vnútro štálu je plné zeminy.
– Konštrukcia stavby je navlhnutá a zvnútra značne nahnitá.
– Pod štálom je vyhrabaná nora.
– Strešná konštrukcia je zrútená do štálu a jej časti sa dajú nájsť okolo neho.

Monitorované: November 2021