Čo vidieť

Neupravený prameň nad studničkou v dolinke Uhlisko

Prameň sa nachádza pod chodníkom v hornej časti dolinky Uhlisko, asi 640 metrov od kostola Navštívenia Panny Márie. K prameňu vás dovedie neznačený chodník dolinkou Uhlisko do Bieleho Potoka, ktorý prechádza priamo popri prameni.

Prameň je neupravený a nevyužíva sa, najmä kvôli blízkej studničke.

Informácie:
– Prameň je vzdialený 470 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Prameň je zarastený machom a vegetáciou.
– Prameň nie je stály, často býva vyschnutý.
– Prameň je znečisťovaný povrchovou vodou, ktorá po daždi zvykne cez prameň pretekať.
– Popri prameni prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú staré štále (senníky).
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.