O Vlkolínci

Štál Záprava

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá plechom, pod ktorým sa nachádza vrstva sololitových plátov. Strešné štíty sú prekryté latovaním a na rozdiel od tradičných miestnych štálov sa na tomto štále pravdepodobne nenachádzali dvierka, ale len otvor. Podlaha v štáli je vystlaná haluzinou. Štál sa v súčasnosti nevyužíva. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 240 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza severovýchodným smerom.
– Nachádza sa na južnom svahu vrcholu Sidorovo, v tesnej blízkosti zastavaného územia Vlkolínca.
– Je postavený na okraji lúčky, medzi medzami zarastenými lieskami, v lokalite Záprava.
– Vo vzdialenosti asi 250 metrov nad štálom prechádza zeleno značený turistický chodník z Ružomberka ponad Vlkolínec na liptovskú vetvu hrebeňa Veľkej Fatry a cyklistický Singletrail „Rozprávkové enduro“ vedúci okolo vrchu Sidorovo.
– Vo vzdialenosti asi 180 metrov pod štálom prechádza žlto značený turistický chodník z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, modro značená náučná cyklotrasa spájajúca Vlkolínec s Pribylinou a zeleno značená cyklotrasa z Ružomberka cez Vlkolínec do lokality Jazierce.
– Od štálu sú čiastočné výhľady na Brankov, Salatín a Diel.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom, dá sa k nemu však poľahky dostať po lúkach pomedzi medze za cintorínom na východnom okraji Vlkolínca.
– Severná stena štálu je zavalená hlinou, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Podlaha v štáli sa dotýka drevených častí stavby.
– Štál sa zosúva z podkladových kameňov.
– Južne orientovaná stena štálu je zvetraná od slnka.
– Na streche chýbajú plechy, kvôli čomu je poškodený severovýchodný roh stavby.
– Na štále sa nachádza značka pre orientačný beh.
– Vstup do štálu je uzamknutý a posledné roky je prázdny.

Monitorované: November 2021