O Vlkolínci

Zväčšený štál nad Spevákovou

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Medzery medzi drevom sú v spodnej časti vyplnené žrďovinou. Štál má unikátnu konštrukciu, pretože bol stavebne predĺžený. Celá východná a západná stena štálu je z prepojenej guľatiny. Spoj je prekrytý drevom. Vo vnútri štálu ostal z pôvodnej konštrukcie jeden stropník / trám, ktorý spevňuje konštrukciu v spoji. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou dreveného šindľa, na ktorom je umiestnená druhá plechová vrstva zo sudov. Strešné štíty sú prekryté latovaním a v štíte sa nachádzajú pántové dvierka s kovanou petlicou na jednoduché uzavretie štálu. Štál sa už nevyužíva. Štál je orientovaný severným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 830 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhozápadným smerom.
– Nachádza sa juhovýchodne pod vrchom Borovník.
– Je postavený v lieskovom háji, v strmom východnom svahu nad lokalitou Speváková pod lokalitou Laz.
– Vo vzdialenosti asi 190 metrov nad štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Vo vzdialenosti asi 270 metrov pod štálom prechádza žlto značená cyklotrasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Sedla pod Sidorovom a zeleno značená cyklotrasa z Jaziercov cez Vlkolínec do Ružomberka, ktoré vedú po prístupovej ceste do Vlkolínca z Bieleho Potoka.
– Okolie štálu je zarastené náletovými drevinami.
– Od štálu je čiastočný výhľad na Vlkolínec a Sidorovo nad ním.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu nie je zabezpečený žiadnym chodníkom. Dá sa k nemu dostať cez strmé svahy lieskového hája z lokality Laz, alebo od dolinky v lokalite Speváková.
– Západná stena štálu je zasypaná zeminou zo svahu, je potrebné ju obkopať, aby sa zamedzilo prístupu vlhkosti z pôdy do dreva.
– Zosunutý svah zosúva štál z podkladových kameňov, čím je stavba naklonená.
– Štál je z južnej strany podrastený stromom.
– Strešný šindeľ je zvetraný, plechová vrstva krytiny je taktiež skorodovaná.
– Podlaha sa dotýka drevených častí stavby.
– Podlaha je vystlaná žrďovinou.
– Vstup do štálu nie je uzamknutý a v štáli sa nachádzajú zvyšky sena.

Monitorované: November 2021