O Vlkolínci

Chodníky a cestičky

Vlkolínec si svojou polohou mimo hlavných trás vynútil vytvorenie množstva prístupových chodníčkov a cestičiek, ktoré slúžili v minulosti, ale slúžia aj dnes. Do Vlkolínca sa dá dostať takmer z každej strany. Hlavná prístupová cesta do neho niekedy viedla popri Krkavej skale z Ružomberka takzvanou Kráľovskou cestou. Dnes na prístup slúži cesta Trlenskou dolinou z Ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Do osady vedú aj značené turistické chodníky či cyklotrasy. V okolí sa tiež nachádzaju chodníčky, ktoré slúžia alebo slúžili aj iným účelom, ako len pístup do osady. Kadiaľ vedú alebo viedli vám priblížime ich popisom.