O Vlkolínci

Štál v Uhlisku Pod Stráňou dolný

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Sedlová strecha je pokrytá vrstvou starého dreveného šindľa. Juhozápadný strešný štít je prekrytý latovaním a nachádzajú sa na ňom zaklápacie dvierka. Severovýchodný štít je prekrytý tromi radmi dreveného šindľa a latiek. Štál sa nevyužíva. Štál je orientovaný juhozápadným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 330 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza juhovýchodným smerom.
– Nachádza sa v hornej časti dolinky Uhlisko pod lokalitou Pod Stráňou.
– V mieste, kde sa nachádza štál, sa stretáva juhozápadný svah vrcholu Stráňa a severovýchodný svah vrcholu Dielec.
– Je postavený na okraji lúčky, pri háji, v juhovýchodnom svahu.
– Prechádza popri ňom neznačený chodník z Bieleho Potoka do Vlkolínca.
– Od štálu sú výhľady na Brankov, Ostré a vrchol Salatína.
– Blízko štálu vedie elektrické vedenie.

Aktuálny stav:
– Prístup k štálu je zabezpečený neznačeným chodníkom dolinkou Uhlisko. Chodník spája Vlkolínec a Biely Potok.
– Severozápadná stena je zavalená hlinou, ktorá presahuje aj do vnútra štálu a stavbu tlačí dole svahom.
– Stavba je naklonená a zosúva sa z podkladových kameňov.
– Strecha je deravá so zvetranými šindľami.
– Strecha je zo severozápadnej strany porastená machom.
– V severovýchodnom štíte su povylamované šindle / latky.
– Štál nie je uzatvorený.
– Okolie štálu je očistené od náletových drevín, ktoré už pomaly znova narastajú.
– Priamo cez štál prerastajú náletové dreviny.
– Okolo štálu a aj na ňom sú nahádzané povypiľované konáre.

Monitorované: November 2021