Informácie

Služby

Ponuka služieb vo Vlkolínci nie je široká a vlastne ani nemá byť. Hlavným dôvodom je zachovanie rázu podhorskej osady bez nejakých väčších zásahov. Napriek tomu vo Vlkolínci nájdete muzeálny objekt s expozíciou tradičného bývania a života vo Vlkolínci, výstavné priestory, občerstvenie, predajňu suvenírov či ubytovanie v súkromí. Pre náročných sa ponúka možnosť využiť sprievodcu, ktorý rád poinformuje o všetkom, čo s Vlkolíncom súvisí. Tiež je tu priestor na usporiadanie stretnutí, školení a tvorivých dielní. A pre ešte náročnejších sa núkajú ukážky remesiel, tradičných činností alebo ochutnávka miestnych špecialít.