O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9015

Roľnícky dvor č. 9015

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom a stodola s maštaľou
– roľnícky dvor sa nachádza na dolnom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– dom bol postavený v roku 1872
– dom spolu so stodolou vytvárajú pôdorys v tvare písmena L
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2843/1-2

– dom je situovaný v prednej časti dvora
– postavený je v smere východ – západ
– dom sa skladá z pitvora, komory a izby
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým náterom
– čelná fasáda smeruje na východ
– dvor je na sever od domu
– má vysokú kamennú podmurovku
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a šesťtabuľkové v drevenom ráme
– dvere vedúce do domu sú drevené, kazetové a plné
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník a polkružie s vyrezávaným kolíkom
– dom má zrubovú konštrukciu
– na južnej strane domu je tehlový komín
– na severnej strane domu sú dva dymníky chránené strieškou
– na severnej strane domu je aj drevený dažďový žľab

– stodola je situovaná na západnom okraji dvora
– nadväzuje na zadnú fasádu domu
– má kamennú podmurovku
– má obdĺžnikový pôdorys
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– stodola má štyri masívne nosné kamenné stĺpy