O Vlkolínci

Štál pod studničkami

Je postavený tradičnou technikou z opracovanej guľatiny pospájanej zapílením na koncoch. Konštrukcia štálu je postavená na kameňoch, ktoré ho majú oddeľovať od podložia. Spodná časť severnej steny je obložená dreveným šindľom, ktorý je v spodnej časti prekrytý pásom plechu. Sedlová strecha je pokrytá jednou vrstvou dreveného šindľa. Strešné štíty sú prekryté latovaním. Vo východnom štíte sa nachádzajú zaklápacie dvierka. Štál stále slúži na uskladňovanie sena, ktorým sa dopĺňa neďaleký krmelec. Štál je orientovaný východným smerom.

Miestopis:
– Lokalita, kde sa štál nachádza, patrí do pohoria Veľká Fatra a je súčasťou ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra.
– Od centra Vlkolínca je vzdušnou čiarou vzdialený 480 metrov.
– Od centra Vlkolínca sa nachádza severozápadným smerom.
– Nachádza sa na miernom juhovýchodnom svahu, na strete južného svahu vrcholu Sidorovo a východného svahu vrcholu Borovník.
– Je postavený v hájiku, na okraji malej lúčky.
– Asi 30 metrov nad štálom sa nachádzajú dve drevené zrubové studničky.
– Vo vzdialenosti 40 metrov pod štálom prechádza neznačený chodník z Vlkolínca do lokality Laz.
– Od štálu je výhľad na Brankov.

Aktuálny stav:
– Do blízkosti štálu vedie neznačený chodník z Vlkolínca smerom do lokality Laz. V mieste, kde chodník odbočí prudko doľava, treba pokračovať priamo hore, úzkou lúkou.
– Plechové opláštenie na severnej strane štálu je zavalené hlinou zo svahu.
– Stromy rastúce v blízkosti sa dotýkajú strechy.
– Okolie štálu je očistené od náletovej zelene, ktorá znova narastá.
– Na severnej strane stálu je umiestnené solisko pre lesnú zver.
– Vstup do štálu nie je uzavretý a nachádza sa v ňom seno.

Monitorované: November 2021