O Vlkolínci

Vynášanie Murieny

Aj vo Vlkolínci sa ľudia so zimou lúčili obradom vynášania Murieny.

Muriena bola bohyňa zimy a smrti u starých Slovanov. Týmto obradom sa vlastne ľudia rozlúčili so zimou, počas ktorej sa kedysi veľmi ťažko žilo a privítali prichádzajúcu jar, ktorá predstavovala znovuzrodenie života. Tento zvyk sa podarilo zachovať aj v období kresťanstva.

Vo Vlkolínci vyrábali Murienu dievčatá uvitím zo slamy. Robilo sa to vždy v nedeľu. Jej základom boli dve drevené palice spojené do kríža, ktoré boli okrútené slamou. Muriene urobili ruky aj hlavu a nakoniec jej aj obliekli blúzku, sukňu a zásteru a na hlavu jej uviazali šatku.

Potom ju dievčatá niesli dolu Vlkolíncom, popritom spievali a veselili sa. Nakoniec ju pri potoku zapálili, popri tom ďalej spievali a nakoniec ju hodili do potoka. Všetci sa tešili, že zima sa už skončila a že prichádza jar, ktorá rozkvitne a prebudí prírodu a celý okolitý kraj opäť k životu.