Čo vidieť

Prepad z vodojemu pod Vrchlúkami

Prepad vodojemu sa nachádza na okraji lesa asi 90 metrov od turistického rázcestníka Sedlo pod Sidorovom. Prepad sa nachádza nad žľabom starého vlkolínskeho vodovodu asi 20 metrov nad neznačenou poľnou cestou. K prepadu sa dostanete neznačenou poľnou cestou vedúcou od rázcestníka. Cesta klesá dolu kopcom vpravo od cesty smerujúcej do Vlkolínca. Prepad sa nachádza vpravo od uvedenej cesty.

Voda vytekajúca z prepadu je pitná, ale nevyužíva sa, keďže tečie len v niektorých obdobiach.

Informácie:
– Prepad je vzdialený 850 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Voda vyviera z oceľovej rúry so záklapkou pod betónovým výklenkom.
– Voda z prepadu vyteká len v období, keď je vodojem, umiestnený nad prepadom, plný vody.
– Zo samotnej rúry počuť hukot pretekajúcej vody.
– V blízkosti prepadu (60 m) prechádza zeleno značená turistická trasa z centra Ružomberka ponad Vlkolínec na liptovskú vetvu hrebeňa Veľkej Fatry, žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova, žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom a cyklistický Singletrail „Rozprávkové enduro“ vedúci okolo vrchu Sidorovo.
– V blízkosti prepadu (90 m) prechádza aj červeno značená turistická trasa z centra Ružomberka cez hrebeň Sidorova do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.