O Vlkolínci

Roľnícky dvor č. 9035

Roľnícky dvor č. 9035

– súčasťou chráneného pamiatkového objektu je ľudový dom, stodola a maštaľ
– roľnícky dvor sa nachádza na hornom konci Vlkolínca, na západnej strane cesty
– roľnícky dvor je národnou kultúrnou pamiatkou registrovanou pod číslom 2860/1-3

– dom je postavený v smere západ – východ
– čelná a dvorová fasáda sú omazané hlinou a natreté žltým náterom
– pred čelnou a dvorovou fasádou je kamenná podstena chránená podlomenicou a odkvapom
– južná fasáda je obitá doskami
– má kamennú podmurovku, ktorá je natretá ružovou farbou
– okná sú dvojité, dvojkrídlové a dvojtabuľkové
– do domu sa vchádza drevenými plnými doskovými dverami
– má sedlovú šindľovú strechu s podlomenicou
– na vrchole čelného štítu je výzorník v tvare kríža a polkružie s kolíkom

– za domom je dreváreň
– ďalšie hospodárske budovy stoja ďalej v západnej časti dvora