Čo vidieť

Studnička pod Záhradiskami

Studnička sa nachádza vedľa cesty v Trlenskej doline nad ústím dolinky Hôrka pod lokalitou Záhradiská, asi 350 m pred parkoviskom v Trlenskej doline pod Vlkolíncom. K prameňu vás dovedie prístupová cesta z Vlkolínca, ktorou vedie cyklotrasa z Vlkolínca do Bieleho Potoka.

Studničku využívajú najmä návštevníci Vlkolínca pri výstupe do Vlkolínca z parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

Informácie:
– Studnička je vzdialená 600 m vzdušnou čiarou od centra Vlkolínca.
– Studničku tvorí drevený žliabok, do ktorého vteká voda privedená rúrkou z prameňa.
– Nad žliabkom je osadená drevená konštrukcia studničky s drevenou šindľovou strieškou.
– Prístup k studničke uľahčuje drevený mostík so zábradlím.
– Neďaleko studničky (100 m) sa nachádza turistický prístrešok.
– Popri studničke prechádza žlto značená cyklotrasa prepájajúca cyklotrasy vedúce cez Biely Potok, Vlkolínec a Vlkolínske lúky a zeleno značená cyklotrasa z lokality Jazierce cez Vlkolínec do Ružomberka.
– Studnička okrem občerstvenia slúži ako kulisa na fotenie pre návštevníkov Vlkolínca.